Email Facebook

Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed er afgørende for os. Fra råvarerne over produktionen til håndteringen af maden i restauranterne.

Alle McDonald's leverandører og restauranter skal ifølge loven have særlige programmer for håndtering af fødevaresikkerheden i deres produktion.

Til dette benyttes HACCP, som står for Hazard Analysis and Critical Control Points. HACCP er et internationalt system, som går ud på at kontrollere og styre selve produktionsprocesserne inden for fødevarefremstilling frem for kun at lave kontrol af slutproduktet. Det er altså et forebyggende kvalitetssikringsprogram, hvor der er opstillet kontrolmålepunkter i produktionsprocessen i restauranten, så man minimerer risikoen for, at slutproduktet på nogen måde kan udgøre en risiko for den, som spiser det.

For eksempel kontrollerer personalet dagligt, at:

  • Fryserens temperatur er under -18 grader.
  • Køleskabets temperatur er mellem 1 og 4 grader.
  • Grill og friture har den korrekte temperatur til stegning.
  • Kødet er gennemstegt ved at måle temperaturen indeni.
  • Alle restauranter fører et tjekskema over de gennemførte kontroller. Af tjekskemaet fremgår det også, hvilke leverancer af kød, der er blevet brugt på et givet tidspunkt.

Når varerne leveres til restauranten, kontrolleres temperaturen, og de placeres i henholdsvis køle- og fryserum. Personalet tjekker holdbarhedsdatoen og sørger for, at de varer, som først leveres til restauranten, også anvendes først.

Når et produkt er færdiglavet - og blevet til for eksempel en Big Mac - placeres det i et varmeskab. For at sikre, at vi altid serverer frisk og varm mad, serveres vores produkter kort tid efter de er færdiglavede. Dette følges og kontrolleres nøje af vores medarbejdere.

Vores strenge regler sørger for, at hygiejnen i restauranterne er i top:

Alle medarbejdere skal vaske hænder, negle og underarme, før de starter på arbejdet, og minimum hver gang de skifter til en ny arbejdsopgave. Desuden skal alle medarbejdere vaske hænder hver time.
Alle medarbejdere over 18 år skal deltage i den danske lovpligtige certifikatsuddannelse i fødevarehygiejne.
McDonald's egenkontrol er strengere end lovgivningen. To gange om året kommer et akkrediteret laboratorium på uanmeldt kontrolbesøg i alle restauranter.

Se også Fødevarestyrelsen og findsmiley.dk