Email Facebook

McDonald's Danmark ApS er et 100 procent ejet datterselskab af McDonald's Restaurant Operations i USA.

McDonald's Danmark restauranter bliver drevet af selvstændige franchisetagere.

Franchisetagerne udarbejder selv individuelle regnskaber og selvangivelser.

En af McDonald's Danmarks primære opgaver er at opføre bygninger eller indrette lejemål til restauranterne. Lokalerne udlejes til franchisetagerne, og de fleste af McDonald's Danmarks indtægter kommer fra disse leje- og forpagtningsopgaver samt fra omsætningen i de restauranter, vi selv driver.

McDonald's Danmark opkræver desuden en serviceafgift. En serviceafgift, der afregnes til moderselskabet i Europa.

Ansvarlighed
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a findes her. Redegørelsen er en bestanddel af ledelsesberetningen i McDonald's årsrapport.

Download årsrapporter:

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013  

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009

Årsrapport 2008

Årsrapport 2007

Årsrapport 2006

McDonald’s købsordre - vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser på underskrevne kontrakter (master agreements) træder i stedet for betingelser og vilkår, der er indeholdt i denne hjemmeside. Klik nedenfor for information om indkøbsordrer vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser

Tillæg

English:

Terms and conditions

Supplement